Ορισμός Εσωτερικών Ελεγκτών

Πειραιάς, 02.06.2017Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει τον ορισμό της κας Σοφίας Καλάκου και της κας Ευγενίας Κοιλάκου ως Εσωτερικών Ελεγκτών του ΟΛΠ ΑΕ, επιπροσθέτως του Εσωτερικού Ελεγκτή και επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου κ. Βασίλειου Μιχαλόπουλου.