Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.

Πειραιάς, 24.08.2017

Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.

H ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο μέτοχος «ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.» με την από 23.08.2017 επιστολή του, ορίζει σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του Καταστατικού του ΟΛΠ ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του ΟΛΠ τον κο Χαραλάμπη Καραμανέα, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους Ιωάννη Κούβαρη.