Παραίτηση του Προέδρου της ΟΛΠ Α.Ε. κ. WAN Min

                                                                                                                                                                                              Πειραιάς,19.01.2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Παραίτηση του Προέδρου της ΟΛΠ Α.Ε. κ. WAN Min


H ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την παραίτηση του κ. WAN Min από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων και την εκλογή του Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. FU Chengqiu ως νέου Προέδρου, ο οποίος διατηρεί και την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.