Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2018

el-gr                                                                                                                                  Πειραιάς,12.02.2018

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2018

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2018:

 
- Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2017. 
 
- Τρίτη 8 Μαΐου 2018: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
 
- Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
 
- Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018: Αποκοπή Μερίσματος 
 
- Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018: Δικαιούχοι Μερίσματος 
 
- Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018: Έναρξη καταβολής Μερίσματος 
 
Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.
 
 
(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη, στις 15/6/2018 του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τη μετοχή του ΟΛΠ καθώς και του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία το Δείκτη LARGE CAP.