Ορθή Επανάληψη: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2018

el-gr                               

                                                                                                                    Πειραιάς,14.03.2018

Ορθή Επανάληψη: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2018

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2018:

- Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2017.

- Τρίτη 8 Μαΐου 2018: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

- Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

- Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018: Αποκοπή Μερίσματος*

- Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018: Δικαιούχοι Μερίσματος

- Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018: Έναρξη καταβολής Μερίσματος

Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη, στις 15/6/2018 του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τη μετοχή του ΟΛΠ καθώς και πριν τη λήξη, στις 20/7/2018 του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία το Δείκτη LARGECAP.