Ορισμός Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από την ΟΛΠ Α.Ε.

Πειραιάς, 02.05.2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Ορισμός Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από την ΟΛΠ Α.Ε.
H Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Weng Lin ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου με ημερομηνία ισχύος από 27.04.2018.