Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

el-gr

Πειραιάς, 13.06.2018

  

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

H ΟΛΠ Α.Ε. υπενθυμίζει στους μετόχους της Εταιρείας ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ - Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών 110.