Ορισμός Προϊσταμένης Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Πειραιάς, 08.01.2019


     Ορισμός Προϊσταμένης Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

 

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ορισμό της κας Ευγενίας Παντελοπούλου, ως νέας Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Μιχαλόπουλου Βασίλειου λόγω επικείμενης συνταξιοδότησής του.