Ορθή Επανάληψη: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2019

Πειραιάς, 19.03.2019

 


Ορθή Επανάληψη: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2019

 

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2019:

- Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12.2018.

- Παρασκευή 5 Απριλίου 2019: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών – μελών της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

- Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

- Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019: Αποκοπή Μερίσματος.*

- Τρίτη 23 Ιουλίου 2019: Δικαιούχοι Μερίσματος.

- Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019: Έναρξη Καταβολής Μερίσματος.

Η ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τη μετοχή του ΟΛΠ στις 21.06.2019, καθώς και μετά τη λήξη του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία το Δείκτη LARGE CAP στις 19.07.2019.