Ορθή Επανάληψη: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2020

Πειραιάς, 20.02.2020

 


Ορθή Επανάληψη: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2020

 


Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2020:

- Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών         Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12.2019.

- Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 (αντί για 20 Φεβρουαρίου 2020): Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 01.01-31.01.2019.

- Τρίτη 5 Μαΐου 2020: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών – μελών της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα   οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

- Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

- Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020: Αποκοπή Μερίσματος.*

- Τρίτη 28 Ιουλίου 2020: Δικαιούχοι Μερίσματος.

- Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020: Έναρξη Καταβολής Μερίσματος.

Η ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τη μετοχή του ΟΛΠ στις 19.06.2020, καθώς και μετά τη λήξη του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον Δείκτη LARGE CAP στις 17.07.2020.