Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2020 (ως προς την ημέρα διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης)

Πειραιάς, 17.06.2020


Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2020


(ως προς την ημέρα διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης)

 


Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2020:

- Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12.2019.

- Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 (αντί για 20 Φεβρουαρίου 2020): Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 01.01-31.01.2019.

- Τρίτη 19 Μαΐου 2020 (αντί της Τρίτης 5 Μαΐου 2020): Ετήσια ενημέρωση αναλυτών – μελών της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. H ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 2:00 μ.μ.

- Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 (αντί για 25 Ιουνίου 2020): Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

- Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020: Αποκοπή Μερίσματος.*

- Τρίτη 28 Ιουλίου 2020: Δικαιούχοι Μερίσματος.

- Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020: Έναρξη Καταβολής Μερίσματος.

Η ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τη μετοχή του ΟΛΠ στις 19.06.2020, καθώς και μετά τη λήξη του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον Δείκτη LARGE CAP στις 17.07.2020.