Ορισμός Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

Πειραιάς, 26.06.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ορισμός Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών


Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει:

α) Τον ορισμό του κ. Zhang Anming ως Αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

β) Τον ορισμό της κας Li Jin ως Επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και Αναπληρώτριας του Διευθύνοντος Συμβούλου.