Παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ ΑΕ Capt Fu Chengqiu

ppa Πειραιάς, 24.07.2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

    Παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε. Capt Fu Chengqiu.- Εκλογή του κ. Zhang Anming ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε. - Ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε.- Ανασυγκρότηση ΔΣ ΟΛΠ Α.Ε.

 

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει:

α) Την αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ κ. FU Chengqiu, σε συνέχεια της με σημερινή ημερομηνία επιστολής του, με την οποία ανακοινώνει προς τον Πρόεδρο και τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την παραίτησή του ως Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλος του ΔΣ, με άμεση ισχύ.

β) Την εκλογή του κ. Zhang Anming ως Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ και

γ) την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου στον κ. Zhang Anming
Λόγω των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. ανασυγκροτείται σε σώμα, από 24.07.2020, ως κατωτέρω:


1)YU ZengGang, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) ZHU Jianhui, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Feng Boming, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6) ) Zhang Anming, εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου , Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
8) ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ Χαραλάμπης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
9) ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
10) ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Απόστολος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.