Τμήμα Έργων - Υδραυλικός

Θέση στην Επιχείρηση Υδραυλικός
Ωράριο Εργασίας Δευτέρα - Παρασκευή, 07:00 -15:00
Περιγραφή θέσεως εργασίας
Αρμοδιότητες
Επισκευή και συντήρηση στα κάτωθι:
υπάρχον σύστημα ύδρευσης
πυροσβεστικά συστήματα
αντλιοστάσια και μηχανολογικά δωμάτια
συστήματα θέρμανσης-ψύξης
συστήματα αποχέτευσης και όμβριων υδάτων
Προϋποθέσεις

Πτυχίο Θερμο-υδραυλικών εγκαταστάσεων ή παρεμφερή
Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου & μοτοσυκλέτας
Επιθυμητές δεξιότητες Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε εξωτερικούς χώρους

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ