Τμήμα Έργων - Ελαιοχρωματιστής

 

Θέση στην Επιχείρηση Ελαιοχρωματιστής
Ωράριο Εργασίας Δευτέρα - Παρασκευή, 07:00 -15:00
Περιγραφή θέσεως εργασίας
Αρμοδιότητες
Σήμανση οδικών γραμμών - χρωματισμός κτιρίων
Τοποθέτηση φραγμάτων ασφαλείας και προσωρινής σήμανσης για οδικά έργα
Βαφή πεζοδρομίου
Διαχείριση φορτίων ελαιοχρωμάτων
Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου & μοτοσυκλέτας
Επιθυμητές δεξιότητες Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε εξωτερικούς χώρους

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ