Τμήμα Έργων - Ψυκτικός

 

Θέση στην Επιχείρηση Ψυκτικός 
Ωράριο Εργασίας Δευτέρα - Παρασκευή, 07:00 -15:00
Περιγραφή θέσεως εργασίας
Αρμοδιότητες
Συντήρηση και επισκευή μονάδων κλιματισμού
Προϋποθέσεις
Πτυχίο τεχνίτη ψυκτικών και κλιματιστικών έργων
Πιστοποίηση ψυκτικών υγρών (ISO) F-GASES (αέρια θερμοκηπίου)
Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου & μοτοσυκλέτας
Επιθυμητές δεξιότητες Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε εξωτερικούς χώρους

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ