Τμήμα Έργων - Ηλεκτρολόγος

 

Θέση στην Επιχείρηση Ηλεκτρολόγος
Ωράριο Εργασίας Εναλλασσόμενο ωράριο, με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών
Περιγραφή θέσεως εργασίας
Αρμοδιότητες
Συντήρηση, επισκευή και επιθεώρηση των υποσταθμών Μέσης Τάσης
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικού εξοπλισμού μέσης τάσης που λειτουργεί επί του παρόντος στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων
Επιθεωρήσεις και έλεγχοι λειτουργίας ηλεκτρικών εξαρτημάτων, γεννητριών και πυροσβεστικών συγκροτημάτων
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιριακών και άλλων λιμενικών υποδομών
Παροχή ρεύματος σε πλοία, ενοικιαστές και άλλες υπηρεσίες (κατόπιν αιτήματος)
Παρακολούθηση και καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας όλων των εξωτερικών πελατών
Προϋποθέσεις Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πτυχίο Τεχνίτη Ηλεκτρολογικών Εργασιών
Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία σε εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής τάσης
Δίπλωμα οδήγησης
Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Επιθυμητές δεξιότητες Δυνατότητα εργασίας σε εξωτερικούς χώρους

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ