Εταιρικές Ανακοινώσεις

Πειραιάς, 02/08/2023 Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος / Πληρωμής Μερίσματος χρήσης 2022    
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 10.07.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 2α Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  
Πειραιάς, 03.07.2023. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Τσώνη Παναγιώτη ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.  
15 Ιουνίου  2023. Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενημερώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023.  
8 Μαΐου 2023. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει: Α. Την, σε συνέχεια υποβολής σχετικής επιστολής, αποδοχή της παραίτησης του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κ. ZHU Jianhui.
24.04.2023. Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενημερώνει πως η ανακοίνωση των βασικών οικονομικών στοιχείων για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου που έληξε στις 31/03/2023 και οι γενικές εξελίξεις ανά δραστηριότητα), θα γίνει τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023.
ΟΛΠ Α.Ε.: Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
31 Μαρ 2023
31 Μαρτίου 2023. Πραγματοποιήθηκε η ετήσια παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η οποία έλαβε χώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από εκπροσώπους της Διοίκησης της Εταιρείας με επικεφαλής την CFO κα Li Jin.