Εταιρικές Ανακοινώσεις

15 Ιουνίου  2023. Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενημερώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023.  
8 Μαΐου 2023. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει: Α. Την, σε συνέχεια υποβολής σχετικής επιστολής, αποδοχή της παραίτησης του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κ. ZHU Jianhui.
24.04.2023. Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενημερώνει πως η ανακοίνωση των βασικών οικονομικών στοιχείων για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου που έληξε στις 31/03/2023 και οι γενικές εξελίξεις ανά δραστηριότητα), θα γίνει τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023.
ΟΛΠ Α.Ε.: Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
31 Μαρ 2023
31 Μαρτίου 2023. Πραγματοποιήθηκε η ετήσια παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η οποία έλαβε χώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από εκπροσώπους της Διοίκησης της Εταιρείας με επικεφαλής την CFO κα Li Jin.   
ΟΛΠ Α.Ε.: Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2022 - Ιστορικά υψηλά για έσοδα και κέρδη - Στο €1,04 το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή
17 Μαρ 2023
17 Μαρτίου 2023. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του έτους 2022, σύμφωνα με τα οποία σημειώνεται εκ νέου αύξηση του κύκλου εργασιών της, ο οποίος ανήλθε σε €194,6 εκατ. έναντι €154,2 εκατ. της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού €40,4 εκατ. ή ποσοστό 26,2%. 
Πειραιάς, 06.03.2023. Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2023:  
Πειραιάς,  24.11.2022. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη της Ανώτατης Διοίκησης, ως ακολούθως:
 Έσοδα από πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων τόκων (ΕΒΙΤ) και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ’ τρίμηνο 2022 και σε σωρευτική βάση καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη του 2021
13 Οκτωβρίου 2022. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την αποδοχή παραίτησης του κ. Weng Lin από την θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΠ Α.Ε.