Εταιρικές Ανακοινώσεις

  Το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2015 - 31.12.2015 σύμφωνα με τις οποίες τα βασικά μεγέθη είναι τα ακόλουθα:
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2016
Πρόσκληση  των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
O Οργανισμός Λιμένος Περαιώς Α.Ε. κοινοποιεί το από 20/1/2016 δελτίο τύπου του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τη διαδικασία αξιοποίησης για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συνέχιση της διαδικασίας αναδιαπραγμάτευσης της «Σύμβασης παραχώρησης ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε.»
Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης ο Οργανισμός Λιμένος Περαιώς Α.Ε. κοινοποιεί την ενημέρωση που έλαβε από το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τη διαδικασία αξιοποίησης για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΟΛΠ
Τις οικονομικές καταστάσεις του 9μήνου ενέκρινε το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. στη σημερινή συνεδρίαση σύμφωνα με τις οποίες: