Εταιρικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση των  μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας, οι οποίες θα τεθούν προς έγκριση στην επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 18 Ιουλίου 2016
Μετά την απόφαση της Εξ αναβολής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε της 10.06.2016, περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή  10/6/2016 πραγματοποιήθηκε η  Εξ’ Αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Τρίτη 31/5/2016 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αιφνίδια κλίση παρουσίασε σήμερα το πρωί το Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ» Ν.Π. 9913 το οποίο παρέμεινε στο κεντρικό λιμάνι Πειραιά ακινητοποιημένο και κατασχεμένο από τον ΝΑΤ, χωρίς η πλοιοκτήτρια  εταιρεία του, αν και είχε εκ του Νόμου υποχρέωση, να φροντίσει να εξαλείψει τους κινδύνους, παρά το γεγονός ότι έχει ειδικώς προσκληθεί από τη Διοίκηση του Οργανισμού.
Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, ο Οργανισμός Λιμένος Περαιώς Α.Ε. γνωστοποιεί
Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. γνωστοποιεί την παρακάτω αλλαγή στο οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2017