Εταιρικές Ανακοινώσεις

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την εξής τροποποίηση στο Οικονομικό Ημερολόγιο του 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2012 (1η Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου) καθώς και τις καταστάσεις οικονομικής θέσης, συνολικού εισοδήματος, ταμειακών ροών και μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη Διοίκηση του Ο.Λ.Π. Α.Ε. η ετήσια ενημέρωση προς τα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών στα γραφεία του ΧΑΑ.Την Eταιρεία, τη δραστηριότητά της και τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2011 παρουσίασαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γ. Ανωμερίτης, o Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου κ. Παν. Πετρουλής, ο Γενικός Διευθυντής κ. Στ. Χατζάκος και η Διευθύντρια Οικονομικού κα Αικ. Βενάρδου.
Η ΟΛΠ Α.Ε. γνωστοποιεί σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την από11/5/2012 σχετική γνωστοποίηση, τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 12.759.440 μετοχών της Εταιρίας
O Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2012
Η ΟΛΠ Α.Ε. γνωστοποιεί σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την από 14/2/2012 σχετική γνωστοποίηση, τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 5.775.000 μετοχών της Εταιρίας
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε ο ορισμός του κ. Χατζάκου Σταύρου τέως Δ/ντή Διοίκησης, ως Γενικού Διευθυντή της εταιρείας
Την εξαμηνιαία (01.01.2011-30.06.2011) έκθεσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) κατέθεσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Γιώργος Ανωμερίτης, ενόψει της συνεδρίασης του Δ.Σ. τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε στις 29/8/2011 ενέκρινε την οικονομική Έκθεση της περιόδου 1/1/2011 έως 30/6/2011. Από τα δεδομένα της κατάστασης αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής: