Εταιρικές Ανακοινώσεις

O Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2011
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει ότι από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους το εκτελεστικό μέλος του Νίκος Μουστάκης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Π.ΑΕ. στις 14/3/2011 ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση τηςΕταιρίας για τη χρήση 2010.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει ότι κατά τις συνεδριάσεις του ΔιοικητικούΣυμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκαν
The BoD President and CEO of P.P.A. SA George Anomeritis characterized the financial year of 2010
Εταιρικές ανακοινώσεις 2004-10