Εταιρικές Ανακοινώσεις

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Δημάρχου Πειραιά σύμφωνα με τις οποίες “ο Ο.Λ.Π. οφείλει από μη απόδοση τελών 22 εκ. Ευρώ στο Δήμο Πειραιά”
To Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά τη σημερινή αναβολή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λόγω έλλειψης απαρτίας, όρισε ως νέα ημερομηνία σύγκλησής της τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, ώρα 12:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
PPA S.A. announces, in accordance with article 19 par. 2 of the L3556/2007, that at theAnnual General Meeting that will take place on 16/5/2011
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (19/04-2011), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 16 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας…
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 19/4/2011, η ενημέρωση αναλυτών από τη Διοίκηση του Ο.Λ.Π ΑΕ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.
O Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2011
O Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2011
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει ότι από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους το εκτελεστικό μέλος του Νίκος Μουστάκης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Π.ΑΕ. στις 14/3/2011 ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση τηςΕταιρίας για τη χρήση 2010.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει ότι κατά τις συνεδριάσεις του ΔιοικητικούΣυμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκαν