Εταιρικές Ανακοινώσεις

Ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και του Προέδρου της Cosco captain Wei Jiafou, υπογράφτηκε μεταξύ του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γ. Ανωμερίτη και του Δ/ντος Συμβούλου της ΣΕΠ Α.Ε. captain Fu Cheng Qiu, Μνημόνιο Συνεργασίας για την υπογραφή εντός μηνός φιλικού διακανονισμού στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 3755/09) για την κατασκευή και διαχείριση του Δυτικού Τμήματος του  Προβλήτα ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ.
ΟΛΠ ΑΕ γνωστοποιεί την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.6.2013, μετά από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ για εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην αρχική ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920.
Αύξηση των κερδών προ φόρων και των καθαρών κερδών μετά από φόρους καταγράφουν οι οικονομικές καταστάσεις του ΟΛΠ Α.Ε. για το α’ τρίμηνο του 2013
Πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη Διοίκηση του Ο.Λ.Π. Α.Ε. η ετήσια ενημέρωση προς τα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).
Κέρδη προ φόρων 6.323.537 Ευρώ και μετά από φόρους 4.957.091 Ευρώ  εμφάνισε ο ΟΛΠ Α.Ε. κατά το 2012, ο κύκλος εργασιών του οποίου  ανήλθε  στα 106.592.452 Ευρώ και τα μικτά του κέρδη σε 19.934.259.
 O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει οικονομικές δραστηριότητες στην Κύπρο, παραθέτοντας τα εξής στοιχεία
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2013:
Αύξηση του μικτού κέρδους κατά 49,8% και των καθαρών κερδών μετά από φόρους κατά 22,5%, παρουσίασαν τα οικονομικά στοιχεία του εννεάμηνου 2012 έναντι της αντίστοιχης περιόδου των αποτελεσμάτων 2011.
Ο ΟΛΠ Α.Ε. απέστειλε στο ΧΑΑ την ακόλουθη επιστολή σχετικά με το εγερθέν θέμα των κρατικών ενισχύσεων επί της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε.
Επειδή από τα δοθέντα στη δημοσιότητα στοιχεία της Οικονομικής Έκθεσης Ά Εξαμήνου 2012 καταχωρήθηκε χωρίς προσδιορισμό ότι “τα κέρδη του ΟΛΠ Α.Ε. μειώθηκαν”